VIA VT8237/ 6410
Alternative drivers to Gigabyte VIA SATA RAID Driver 4.30C: