Colorful GeForce GTX Igame 1060 X-TOP 6GB GDDR5 PCIe

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 4 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By coolenjoy.net on

Colorful 지포스 GTX 1060 iGame U OC 6GB컬러풀은 20여년 전 런칭 당시부터 only NVIDIA를 외치며 그래픽카드 제조 역량을 NVIDIA 그래픽카드에 집중하였고 20여년이 지난 지금은 중국내 점유율 1위로 당당히 올라섰다. 국내에서도 컬러풀 그래픽카드가 국내에 유통된 적이 있었지만 근래에는 다소 주춤한 모양새였다. 이는 리테일 시장이 아닌 비즈니스 시장에 주력한 것에 기인한다. 물론 시장에서 완전히 철수한 것은...

International Review By oczone.org on

nói iGAME GTX 1060 mạnh không sai tí nào bởi xung nhịp cao hơn phiên bản chuẩn của NVIDIA và hơn hết là một thiết kế hoàn thiện từ trong ra ngoài, giúp sản phẩm giữ vững độ ổn định cần thiết khi vận hạnh, việc đạt 99.5% phép thử stress test của 3DMark...

International Review By it168.com on

七彩虹这块GTX 1060啊。。。Excited!超越公版不少的供电与电容设计,带来的是更好的性能与更稳定的散热——即便处于开放式的测试平台中,小编也能够感受到在三风扇的威压之下它相对于公版卡散热性能的大提升。即便是在运行苛刻的测试,它也并没有烫到“会被烧伤”的温度。美国官网,啥都比较一般的信仰公版也要299刀起嘞而就显卡本身来说,七彩虹这块烈焰战神U-3GD5 GTX1060 TOP无论哪个方面都可以轻松碾压掉包括当年的“老黄良心”GTX...

International Review By coolenjoy.net on

간단 개봉 사진입니다.앞면 사진뒷면 사진안에 검은색 박스가잇고 열면 스폰지가 나옵니다밀봉되어 잇는 그래픽 카드와 주머니?가 있습니다.본품외 기타 구성품은 설명서 (중국어 입니다.) 연장주머니 드라이버 시디 . 전원선입니다.연장 주머니 안에는 읜색 장갑 드라이버 가 있습니다.처음에 버터플 나이프인줄 알고 머지? 그랬습니다..이제부터 본 사진 나갑니다.화면 출력 포트는 다 마개로 막아저 있습니다.동그란 버튼은 오버클럭 버튼입니다.뒤쪽 백패널엔 비닐이...