Spread the love! TechSpot Tech Gift Shortlist 2017

Colorful GeForce GTX Igame 1080 X-TOP 8GB GDDR5X PCIe

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 2 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By coolenjoy.net on

간단 개봉 사진입니다.앞면 사진뒷면 사진안에 검은색 박스가잇고 열면 스폰지가 나옵니다밀봉되어 잇는 그래픽 카드와 주머니?가 있습니다.본품외 기타 구성품은 설명서 (중국어 입니다.) 연장주머니 드라이버 시디 . 전원선입니다.연장 주머니 안에는 읜색 장갑 드라이버 가 있습니다.처음에 버터플 나이프인줄 알고 머지? 그랬습니다..이제부터 본 사진 나갑니다.화면 출력 포트는 다 마개로 막아저 있습니다.동그란 버튼은 오버클럭 버튼입니다.뒤쪽 백패널엔 비닐이...

International Review By oczone.org on

một lựa chọn mới nhưng đầy chất lượng ngay từ hình thức cho đến kết cấu cứng cáp và cả hiệu năng, nhiệt độ vận hành. Có lẽ, không có gì để chê sản phẩm mới này cả ngoại trừ một yếu tố duy nhất chính là thương hiệu tương đối mới tại thị trường Việt Nam...