Gigabyte GA-B150M-D3H

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 3 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By hardwareviews.com on

Pensar en la actualización de una computadora cuando se anuncia una nueva arquitectura siempre implica contemplar costos, presupuesto y utilidad de la máquina a reemplazar, por eso la 6ta generación representó una actualización compleja debido al cambio...

International Review By oczone.org on

B150MD-D3H có kích thước mATX nhỏ gọn, trang bị 4 khe ram hỗ trợ dung lượng tối đa 64GB và bus 2133Mhz. Bo mạch có 6 cổng USB 3.0 và 6 cổng USB 2.0 (nằm phía sau và thông qua jack rời). Khả năng kết nổi thiết bị lưu trữ của B150M-D3H khá phong phú khi...

International Review By newstap.co.kr on

인텔 6세대 프로세서가 점점 시장의 대세로 자리잡아감에 따라 여기에 맞는 메인보드 역시 소비자들의 관심을 받고 있다. 다양한 제품들이 있지만 현재 가장 빠른 속도로 자리 잡아가고 있는 제품으로 B150 메인보드를 꼽을 수 있을 것이다.이전 세대인 B85 모델의 후속이라 할 수 있는 B150은 10만원 내외의 보급형 제품으로 비교적 저렴한 가격에 합리적인 구성의 게이밍PC나 일반 PC를 조립하기에 적합한 제품이다. 물론 각 제조사의 제품마다 차이는...