Gigabyte GA-B85M-Gaming3

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 5 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By plimbi.com on

Motherboard GA-B85M-Gaming 3 adalah motherboard berchipset B85 yang dilabeli kelas “Gaming” dan cocok untuk platform PC Gaming kelas...

International Review By akiba-pc.watch.impress.co.jp on

今回はGIGABYTEより、GA-B85M-Gaming 3 (rev. 1.0)をお借りしました。1万円以下という低価格で購入できるIntel B85マザーボードです。Intel B85 Express チップセットを搭載するGA-B85M-Gaming 3は、HaswellやHaswell Refreshなどの第4世代Intel Core...

International Review By newstap.co.kr on

현재 PC 시장에서 가장 인기가 좋은 메인보드라면 단연 인텔 B85 칩셋을 탑재한 제품을 꼽을 수 있다. B85 메인보드가 세상에 처음으로 모습을 드러낸 시기는 지난 2013년으로 꽤 오랜 시간이 흘렀음에도 아직까지 큰 사랑을 받고 있다. 그도 그럴 것이 가격이 상당히 저렴함에도 불구하고 지원하는 기능이나 확장성 면에서 부족함이 없는 모습을 보여주고, 함께 출시된 하스웰 및 1년 뒤 출시된 하스웰 리프레시까지 장착할 수 있는 등 호환성도 뛰어나다....

International Review By ocer.vn on

GIGABYTE B85M-Gaming 3 thuộc dòng Gaming phổ thông nhưng rất nhỏ gọn, sử dụng chuẩn Micro ATX với kích thước 22.6cm x 17.4cm rất thích hợp với những bạn thích sự nhỏ gọn.Sử dụng form Micro ATX nhỏ gọn nên B85M Gaming 3 rất thích hợp với những dàn máy...

International Review By coolenjoy.net on

GIGABYTE B85M-GAMING3 게이밍에디션 피씨디렉트제품 소개인텔 B85 칩셋은 보급형 칩셋이지만 네이티브 SATA3이나 USB 3.0을 지원하는 등 비교적 최신 기술도 지원하는 특징이 있다. 한단계 하위인 H81 칩셋이 보다 저렴하긴 하지만 PCI Express 3.0을 지원하지 못한다는 한계로 보통 저가형 시스템을 구축하더라도 메인보드는 B85 이상급 칩셋이 탑재된 제품을 고르기 마련이다.오늘 살펴볼 제품은 GIGABYTE...