DrayTek Vigor 2920FVn

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 3 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By pcworld.com.vn on

Bộ định tuyến đa năng DrayTek Vigor2920FVn sẽ mang lại cho bạn đường truyền Internet tốc độ cao cùng khả năng quản lý hiệu quả theo tên người dùng, lọc web, phân quyền các kết nối không dây, kết nối các chi...

International Review By pcworld.com.vn on

Qua thử nghiệm, Test Lab nhận thấy DrayTek Vigor2920FVn hoạt động tốt và được tích hợp gần như mọi thứ cần thiết cho quản trị...

International Review By pcworld.com.vn on

DrayTek Vigor2920FVn giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả đường truyền Internet với các tính năng như quản lý theo người dùng, cân bằng tải, lọc web, phân quyền các kết nối không dây hay kết nối các chi nhánh qua...