LG F200 Optimus Vu 2

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 19 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  1
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

By TechRadar on

The LG Optimus Vu 2 picks up from where the original Optimus Vu left off, quirky 4:3 screen and all. Eyebrows were raised when the first Vu was announced last year, but LG has obviously deemed it enough of a success to churn out a new iteration. Global...

By Pocket-lint on

One of the best things about a big trade show like Mobile World Congress in Barcelona is that it gives us an opportunity to check out some of the devices released in other areas of the world, without having to go further...

International Review By cetizen.com on 71

옵티머스 뷰2 2012년 2월 옵티머스 뷰가 처음 나왔을 때 당시로서는 꽤 컸던 사이즈였던5인치에 좀처럼 볼 수 없었던4:3 화면 비를 보고, 스마트폰 사용자들 사이에서는 과연 한 손에 쏙 들어오지 않는 크기의 스마트폰이 일반 유저들에게 범용적으로 사용될 수 있을까 하는 의문을 가졌었다. 그러나 출시 후 8개월이 지난 지금은 다양한 볼거리의 디지털 컨텐츠와 스마트폰 웹 페이지 사용이 대폭 증가되면서, 커다란 크기를 불편해 했던 스마트폰 사용자들이...

International Review By ok-dj.com on

LG 옵티머스 뷰2 핑크가 갤럭시노트3와 비교했을 때 불편한 점은 '필기용 터치펜'을 활용할 수 있도록 제작한 스마트폰임에도 불구하고 펜을 직접 뷰2 본체에 수납할 수 있는 공간이 마련되어 있지 않습니다. 별도로 제공되는 기본 케이스를 착용해야만 펜을 거치할 수 있는 공간이 생깁니다. 이 부분은 LG 옵티머스 뷰2 핑크 사용자 중에서 펜을 자주 사용하시는 분들이라면 매우 불편한 점일 것이고 생각보다 많은 사람들이 이러한 이유 때문에 '필기용 터치펜'을...

International Review By ok-dj.com on

부모님 효도 스마트폰을 활용하기 위해 약정이 있는 번호이동, 신규, 기변이 아니라 네이버 중고나라를 통해 LG 옵티머스 뷰2 핑크 제품을 중고 공기계로 구매하였습니다.LG 옵티머스 뷰2 또한 최근 스마트폰 기기들과 마찬가지로 세련된 박싱이 되어 있어 개봉 전부터 기대되는 모습을 보여주었습니다.LG 옵티머스 뷰2 핑크 박스를 개봉하면 위 사진에서 볼 수 있는 형태로 뷰2가 거치되어 있습니다. LG 옵티머스 뷰2 핑크 제품은 아이폰, 갤럭시 제품들의...

International Review By badayak.com on

LG 뷰 시리즈가 계속 되기를 바랬는데 LG 뷰3가 마지막이라네요. 일명 손연재폰이라고 불리는 LG 뷰3. 사용자 층이 많지 않을지몰라도 4:3 이어서 마니아가 있는 것으로 알고 있습니다. 1,280에 720도 800도 아닌 960입니다. 약정만 아니었어도 LG 뷰3로 벌써 갈아탔을 텐데, 미적거리다가 절친하게 지내는 동네 동생 덕분에 드디어 LG 뷰3를 갖게 되었습니다. 4:3 화면 비율 LG 뷰3입니다. LG G3를 보고 더욱 LG 뷰4를...

International Review By donga.com on

LG 뷰3 리뷰 - 외형, 사양, 기능 편: http://it.donga.com/16413/지난번 LG 뷰3 리뷰에서는 제품의 외형과 사양, 기능 등을 소개했다. 요약하자면 LG 뷰3는 4:3이라는 독특한 비율로 문서 작성에 유리하고 가독성이 높은 반면, 동영상 감상에는 조금 모자란 제품이었다. 그렇다면 뷰3의 실제 사용 성능과 LG G2와 맞먹는 음질, 카메라 성능은 어떨까?벤치마크 및 게임 구동 성능 테스트우선 전반적인 성능을 확인하기 위해...

International Review By donga.com on

지난 9월 말, LG전자가 뷰(Vu) 시리즈의 최신작 LG Vu:3(이하 뷰3)를 공개했다. 워낙 조용히 출시한 터라, 필자도 지난 한국 전자전에서 뷰3를 처음 만나볼 수 있었다. 뷰 시리즈의 가장 큰 특징은 4:3 화면비다. 이 독특한 화면비는 사용자에게 어떤 이점을 줄까? 지금부터 펴보자. 참고로 LG전자는 지난 7월부터 출시하는 G 시리즈, 뷰 시리즈 제품 이름에서 '옵티머스'를 빼기로 했다.옵티머스G프로를 닮았네뷰 시리즈의 특징인 4:3의...

International Review By nology.vn on

Hướng dẫn cài ROM cho LG VU 2 F200 bản mới nhấtHướng dẫn cài ROM cho LG VU 2 F200 bản mới nhấtROM Final F200ROM Final F200ROM Final F200ROM Final F200ROM Final F200Link ROm gồm 5 file:Link ROm gồm 5...

International Review By nology.vn on

LG OPTIMUS VU 2 F200 sản phẩm được nâng cấp từ người đàn anh LG OPTIMUS VU.LG OPTIMUS VU 2 F200 sản phẩm được nâng cấp từ người đàn anh LG OPTIMUS VU.Chỉ 6 tháng sau khi tung ra thị trường chiếc LG OPTIMUS VU thế hệ đầu tiên. Hãng...

International Review By tuexpertomovil.com on

LG ha renovado uno de sus móviles más peculiares, el LG Optimus Vu II es una nueva edición del modelo original presentado hace un año con algunas mejoras interesantes. Se trata de un móvil con aspiraciones a tableta por su pantalla de cinco pulgadas y su...

International Review By tuexpertomovil.com on

El fabricante afincado en Corea del Sur LG ha presentado la nueva generación de su serie Vu, una línea que podría clasificarse como a medio camino entre smartphone y tablet, aunque tiene más del primero. El LG Optimus Vu II es un...

International Review By tuexperto.com on

La serie Vu de LG es la que corresponde a los dispositivos con grandes pantallas. El último móvil que ha presentado la firma coreana dentro de esta colección es el LG Optimus Vu 2, un nuevo smartphone con pantalla táctil de cinco pulgadas que hace...

International Review By Planeta Red on

Hoy vamos analizar el heredero de un smartphone que cuando se presentó, hace casi un año, destacó para bien o para mal no solo por el tamaño de su pantalla sino por la relación de proporciones de ésta. (4:3), el LG Optimus VU II . Lo primero que hay que...