LG optimus LTE3

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 12 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  1
 • Average:
  0
 • Bad:
  1

Expert reviews and ratings

International Review By playwares.com on 60

안녕하십니까! 플레이웨어즈 Candybridge입니다. 이번에 소개할 제품은 SKT 전용으로 LG에서 새로이 국내 출시한 출고가 60만원대의 SKT전용 보급형 기기 OPTIMUS LTE3 (LG-F260S) 입니다. 이는 해외에 OPTIMUS F7로 기출시된 바 있는, 1.5Ghz 스냅드래곤 S4 프로세서와 DDR2 2GB 메인메모리 탑재의 중급기로써 LTE II대비 내장탑재메모리 용량이 8GB로 줄어든 대신, 배터리용량이 2540mAh로 증가된...

International Review By cetizen.com on 84

옵티머스 LTE III 얼마 전 방송통신위원회에서는 지나친 보조금 지급을 이유로 SKT, KT, LG U+ 통신 3사의 영업정지 처분을 내렸고 그 이후로 통신사의 보조금 지급이 줄어들고 있다. 따라서 소비자들은 출고가가 고가인 스마트폰 보다는 저렴한 제품을 찾기 시작했고 이러한 시대적인 흐름에 맞춰서 LG전자에서는 SKT 통신 전용으로 옵티머스 LTE III 라는 중저가 보급형 스마트폰을 출시했다. 기존의 고급형 스마트폰들의 출시가가...

International Review By nology.vn on

Optimus LTE III sử dụng công nghệ G vì thế LG quyết định sử dụng Snapdragon S là hoàn toàn hợp lý Các con chip của Qualcomm tích hợp được cả bộ xử lý lẫn chip LTE trong một Snapdragon S rất tiện dụng và tiết kiệm diện tích Các smartphone dùng lõi...

International Review By nology.vn on

Bộ xử lý Snapdragon S không chỉ giúp Optimus LTE mạnh mẽ hơn mà còn cho thời gian sử dụng lâu hơnTuy không mạnh mẽ như phiên bản cao cấp LG Optimus G nhưng phiên bản LG Optimus LTE vẫn đáp ứng tốt mọi ứng dụng phổ biến hay các game D HD một cách...

International Review By playwares.com on

안드로이드 스마트폰 진영에서 확고한 입지를 굳히고 있는 S사의 가장 강력한 라이벌이라고 할 수 있는 LG 의 옵티머스LTE3 입니다. 초창기 옵티머스 시리즈들에 대해서 많은 분들이 안좋은 선입견을 가지고 계실듯 하지만... 대체적으로 저는 보급형 기기들은 그럭저럭 쓸만했다고 평가하고 싶습니다. (그 이유가 제 첫...

International Review By nology.vn on

Đầu năm 2013,Đầu năm 2013,LGLGđã lần lượt giới thiệu 4 dòng smartphone trọng tâm của năm là L, G, F và V. Có thể nói, Optimus G Pro là thiết bị đáng chú ý nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong làng smartphone hiện nay. Tuy nhiên, smartphone Optimus F7 cũng...

International Review By nology.vn on

Như đã đưa tin trước đó, tại MWC 2013, LG đã lần lượt giới thiệu 4 dòng smartphone trọng tâm của năm là L, G, F và V. Có thể nói, Optimus G Pro là thiết bị đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, smartphone Optimus F7 cũng được đánh giá cao và có thể cạnh tranh tốt...

International Review By funfunhan.com on

과도한 보조금의 지급으로 인해서 얼마 전 통신 3사가 방송통신위원회로부터 징계를 받은 후부터 보조금 시장은 얼어 붙기 시작을 했고 그래서 상대적으로 저렴한 보급형 제품들이 주목을 받고 있습니다. 사실 우리들이 주로 사용하는 기본기능들은 고급형 제품과 보급형 제품의 차이는 크지 않은 편이기 때문에 가격대비 성능을 중요시하게 생각하는 분들에게도 보급형 제품은 나름대로 의미가 있을 것 같습니다. 특히 엘지 옵티머스 LTE3는 T간편모드가 탑재되어 있어서...

International Review By khaiyang.com on

알람/시계 상단에 붓 모양이 보이시나요?)(테마는 다양하게 준비되어 있기 때문에 마음에 드는 것으로 선택해서 꾸밀 수 있습니다.)(내맘대로 아이콘 3.0을 선택하면 촬영한 사진으로 사각형으로 자르던지 포토펀치로 내맘대로 자르는 것을 선택할 수 있습니다.)(제가 촬영한 사진을 한번 포토펀치로 만들어 보았습니다.)(그냥 대충 선을 그어서 만들어 보았는데 자동으로 잘 선택이 되더군요.)옵티머스 LTE3에 들어있는 내맘대로 아이콘 3.0을 사용하면서 느꼈던...

International Review By playwares.com on

금번 리뷰진행한 LG OPTIMUS LTE III (LG-F260S) 은..   OPTIMUS LTE II의 후계라기보다는,  동급의 대체기에 가까운 사양구성과OPTIMUS G PRO를 마이너 카피한 외형으로..    Snapdragon S4 1.5Ghz // DDR2 2GB RAM // 8GB 내장메모리 // 800M + 1.3M AF Camera+ Android 4.1.2 Jellybean 등등.. 1년전 하이엔드 클래스의 하드웨어 + (준)최신...

International Review By playwares.com on

앞에서의 결과처럼... LG전자 옵티머스 LTE3의 4.7인치, 2540mAh의 배터리 효율은... 타 최신핸드폰들과 비교시 '중간 수준' 포지션을 보였습니다... 물론, 높은 용량, 어두워진 액정으로 인하여 LTE2에 비해서는 확연히 좋아진 배터리 효율을 보이고 있으나, 2100mAh수준의 배터리에 쿼드코어를 탑재한 최신폰들과 비교시, 듀얼코어임에도 불구하고 두각을 나타내지 않은 점은... 구형 프로세서로 인한 누수전력이 비교적 크다는 것으로 생각할...

International Review By playwares.com on

안녕하세요. 플레이웨어즈 운영자 박성진입니다. SKT 전용으로 깜짝 출시된 LG전자 OPTIMUS LTE3. LTE2가 배터리, 발열 부분을 제외하고는 많은 호평을 받았던 만큼... 대부분의 스펙은 유사 하지만, 2150mAh -> 2540mAh으로 확연히 높아진 배터리 용량으로...  '배터리 성능'으은 어떨지 궁금하신 분들이 많으실 거라 생각됩니다. 자세한 스펙 및 사항들은 차후 리뷰에서 진행될 예정이니 지금 리뷰에서는 순수 배터리 성능만...