Zotac GeForce GTX 1070 Mini 8GB GDDR5 PCIe

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 10 expert reviews so far
 • Excellent:
  1
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

By NotebookCheck on

Zotac GeForce GTX 1070 Mini, courtesy of Zotac GermanyUsers with sufficient funds for an SLI system are better off with a higher-end single graphics card. SLI systems simply suffer from too many nagging little problems.We recommend single GPUs over...

By hw4all.com on

Not long ago MINi received a lot of attention to a series of Zotac GeForce GTX 1060 graphics card in the cheapest model was launched early this news. This will directly lead to the mainstream high-end models of the Mini lineup is GeForce GTX 1070 was...

International Review By quickpconline.com on 90

ZOTAC GTX 1070 miniกราฟิกการ์ด GTX 1070 ที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดตั้งแต่หัวจรดท้าย มาในขนาดที่เล็กกะทัดรัด แต่ว่ายังคงความแรงไว้เหมือนเดิมพร้อมด้วยการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยม ทำงานได้เงียบติดต่อ: Deva's Natural Ltd.โทรศัพท์: 08-1935 9280แฟกซ์: 02-02743...

International Review By techflow.vn on

Dựa vào các kết quả đo điể m hiệu suất cũng như hiệu năng thực tế trong một số tựa game mà chúng tôi đã trải nghiệm qua. Có thể thấy Zotac GTX 1070 Mini hoàn toàn đủ sức để mang đến những trải nghiệm chơi game ở độ phân giải 2K với các mức thiết lập cao...

International Review By Tom's Hardware Italy on

Dopo aver analizzato il comparto grafico nel suo complesso, gli analisti di Jon Peddie Research hanno pubblicato i dati del quarto trimestre 2016 per quanto concerne il settore delle schede video dedicate. Nei mesi scorsi AMD aveva recuperato terreno,...

International Review By megaobzor.com/ on

ZOTAC GeForce GTX 1070 Mini одна из самых доступных видеокарт на базе GTX 1070, ее ключевыми преимуществами стали компактные габариты и 5-летняя гарантия. Которые, как выяснилось, не сказались негативно на уровне быстродействия и возможностях...

International Review By enostech.com on

wise, this card has delivered a very good gaming experience. I've absolutely no complaint with it. Anything and everything which I've thrown at it, it has chewed it very well. I cranked up all the possible graphics settings to max and tested the card...

International Review By playwares.com on

GTX 10 시리즈와 RX 400 시리즈 그래픽 카드가 다양하게 쏟아지는 가운데 여러 제조사들은 기판의 설계 방식과 배열 전원부 부품 등을 변경하여 각 회사의 특성을 녹여낸 독특한 그래픽 카드를 생산해내고 있습니다. 독특하게도 NVIDIA는 이번 GTX 10 시리즈에 들어서 "파운더스 에디션(Founders Edition)"이라는 독자적인 제품을 출시했는데 '레퍼런스'라는 이름으로 출시 초에 잠시 판매하고 단종하는 제품이 아닌 구매를 원하는...

International Review By coolenjoy.net on

ZOTAC 지포스 GTX 1070 MINi 8GB지포스 GTX 1070은 전 세대 끝판왕이라 할 수 있는 GTX 980 Ti는 물론이고 전세대 TITAN X 마저 넘어서는 성능으로 큰 주목을 받았다. 높은 퍼포먼스를 요구하는 유저들 중 상당수는 PC케이스도 높은 호환성이 보장되는 제품을 사용하는 편이지만 모두들 꼭 그렇다고 할 수는 없을 것이다.높은 성능은 그대로 유지한 채 ATX 규격의 케이스라면 어떤 케이스나 장착 가능한 컴팩트한 크기를 갖고...

International Review By donga.com on

IT동아 김영우 기자] 50만원대 이상의 PC 그래픽카드를 산다는 건 정말로 큰 결심이 필요하다. 사실 이 정도면 가격대 성능보다는 절대적 성능을 더 중시하는 사용자들이 주요 소비자층이라 할 수 있다. 그리고 이런 제품을 사는 주 목적은 당연히 원활한 게임 플레이를 위함이다.특히 최근에는 4K UHD급 해상도 혹은 VR(가상현실)을 지원하는 차세대 게임도 하나 둘 나오고 있는데 이런 게임은 기존의 게임에 비해 한층 높은 처리능력을 필요로 한다....