Asus X552CL

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 7 expert reviews so far
 • Excellent:
  1
 • Good:
  1
 • Average:
  1
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

By PC Pro on 83

A cracking budget laptop - the X552CL nails the essentials and turns in a performance to embarrass laptops at twice the...

By Expert Reviews on 100

This laptop may only have an Ivy Bridge processor, but its dedicated graphics and superb screen make this £500 system an award...

By PC Advisor on 70

You're not going to get a full-on gaming rig for under £500, but the X552CL budget laptop from Asus is a good attempt to provide respectable graphics performance at a competitive price. See also: Group test: what's the best budget laptop? Promoted...

By crowdedbrain.co.uk on

Are you a keen gamer but do not have a huge budget to spend? Well there are many great laptops on the market featuring dedicated graphics for optimal gaming performance, which can perfectly handle all your gaming needs. You do not have to spend...

International Review By voz.vn on

Tương tự như ASUS X452CP, mẫu laptop X552CL của hãng vẫn hướng tới đối tượng sinh viên và nhân viên văn phòng, đặc biệt thích hợp cho những ai thường chơi game hoặc xử lý với các con số. Ngoài ra, X552CL cũng là lựa chọn cho người dùng không thích AMD mà...

International Review By noteforum.co.kr on

노트북을 구입할 때 가격적인 부분을 중요시 생각하는 유저들이 상당히 많다. 웹서핑이나 멀티미디어, 오피스 등의 간단한 프로그램을 사용하는 용도로 노트북을 구입할 경우 굳이 고가에 판매되는 고성능 노트북을 구입할 필요 없이 60만원 미만의 제품 만으로도 충분한 만족감을 얻을 수 있다.이번에 리뷰를 진행 할 ASUS X552CL 은 부담없는 가격에 심플한 용도로 노트북을 사용하고자 하는 유저들을 위한 모델로 인텔 펜티엄 프로세서 2117U 가 탑재되어...

International Review By noteforum.co.kr on

만족스런 성능으로 다양한 작업을 부담없이 실행할 수 있으면서도 가격적인 부담이 없는 노트북을 찾는 유저들이 상당히 많아졌다. 주위에 있는 지인들이 노트북을 구입하고 싶어 하지만 높은 가격 때문에 망설이고 있을 경우 Core 프로세서가 장착된 가성비 높은 몇몇 모델들을 추천해 주면 상당히 만족해 하고 있다.이번에 리뷰를 진행 할 ASUS X552CL 또한 필자의 추천목록에 넣어 두어도 부족함이 없을 만한 높은 가격대 성능비를 보여주는 올인원 노트북으로...