ECS Elitegroup B85H3-M3

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 5 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  1
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By pcplus.co.id on 75

Intel menawarkan sejumlah chipset untuk prosesor terbarunya yang sering disebut dengan Haswell. Aneka chipset itu memiliki peruntukkan yang berbeda. Salah satunya adalah Intel B85 Express yang ditujukkan untuk bisnis skala kecil. Berbagai produsen...

International Review By cheklab.ru on

Но следует понимать, что перед выбором материнской платы необходимо определиться с платформой. И только после выбора платформы вы можете подбирать модель материнской платы в зависимости от своих потребностей.Главный элемент в платформе — процессор....

International Review By voz.vn on

ECS B85H3-M3 là một mẫu mainboard giá rẻ khá tốt, hướng đến mục tiêu học sinh, nhân viên văn phòng hoặc sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ. Với khả năng hoạt động ổn định, ECS B85H3-M3 mang đến cho người dùng khả năng hoàn thành công việc trôi chảy hơn....

International Review By kbench.com on

지난 9월, 인텔이 4세대 코어 프로세서 하스웰(Haswell)에 보급형 라인업의 펜티엄 제품군을 추가하고 H81 칩셋을 발표하면서 이제 시장에서는 기존의 B85 칩셋 메인보드보다도 한층 낮은 가격대의 보급형 메인보드들을 만나볼 수 있게 되었다. 이번 기사에서 소개하려는 ECS 메인보드 3종은 보급형에 속하는 H81, B85, H87 칩셋 기반 제품들로, 오랜 기간 국내 시장에서 기가바이트 메인보드를 비롯해 각종 PC 컴포넌트를 공급해온...

International Review By brainbox.co.kr on

저렴한 가격에 뛰어난 내구성과 완벽한 A/S까지. ECS ESSENTIALS 제이씨현 B85H3-M3 보급형 메인보드 시장에서 저렴한 가격으로 소비자들의 좋은 호응을 얻고 있는 ECS 메인보드의 유통시장에 제이씨현시스템(주)가 본격적으로 뛰어 들었다. 제이씨 현시스템(주)의 ECS ESSENTIALS B85H3-M3 는 보급형 B85칩셋 메인보드로 인텔 코어 i시리즈 하스웰 프로세서를 장착할 수 있으며, 두개의 메모리 슬롯과 한개의 PCI 슬롯등...