LG Optimus LTE2

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 21 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  2
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

By techview.co on

Last month LG announced the would be releasing a smartphone named LG Optimus LTE2 to rival the Samsung Galaxy Note . The Galaxy Note is powered by a Qualcomm MSM8660 Snapdragon chipset with a dual core 1.5GHz Scorpion processor whilst the Optimus LTE2 is...

International Review By hangtot.com on 70

Với thiết kế khá đẹp, cấu hình tốt cùng hiệu năng sử dụng ổn định, LG LTE 2 chắc chắn là một trong những smartphone tầm trung đáng được người dùng chú ý đến. Nhìn chung, qua bài đánh giá LG LTE 2 này, chắc chắn LTE 2 sẽ là một sự lựa chọn khá hợp lý dành...

International Review By cetizen.com on 70

Optimus LTE II 자연스러운 색감과 화질로 인정받은 Optimus LTE(이하 옵티머스 LTE)의 후속 버전 Optimus LTE II(이하 옵티머스 LTE II) 2012년 5월 초 발표되었다. 옵티머스 LTE II는 옵티머스 LTE의 장점을 그대로 가지면서, RAM을 2GB로 세계 최초로 탑재하고 배터리 용량도 2,150mAh로 4인치대 스마트폰 중에서 최대 배터리 용량을 지원한다. 배터리 충전 방식은 일반적인 유선 방식 외에도 무선...

International Review By rainycloud.co.kr on

딱 봐도 LG폰처럼 생겼네.프라다 3.0부터 이어온 디자인 아이덴티티를 이번 옵티머스LTE2에도 그대로 적용했다. 가까이서 보지 않아도 한 눈에 딱 ‘옵티머스LTE2인데' 라고 알아맞출 정도다. 디자인은 참 기가 막히게 뽑았다.이번에 적용된 디자인을 LG전자에서는 ‘L-스타일'이라 명명했다. 전면이 떠 있는 것처럼 보이는 플로팅 매스 기술과 모서리각을 강조한 사각형 바디, 후면은 가죽 질감이 나도록 했다. 얼핏 보면 전형적인 윈도폰 모습이기도...

International Review By nology.vn on

Sạc và pin còn "nguyên seal"Người dùng cần quan sát kĩ chân pin và chân cổng sạc trên máy Chẳng hạn trên viên pin thì chân pin không được xước không được có dấu hiện mài mòn chân pin do cắm vào máy sử dụng lâu dài Chân cổng sạc microUSB trên máy...

International Review By nology.vn on

http://wwwmediafirecom/?cpmamrwqbLink down:https://docsgooglecom/file/d/BQjChtHmAxZEyeDgOGNJanM/edit?usp=sharingLink...

International Review By rainycloud.co.kr on

그간 LG전자가 선보였던 다양한 기능들을 한 대 모은 플래그십 스마트폰이 등장했다. L-스타일까지 꼼꼼하게 챙겨놨다. LG전자에게 부활의 신호탄 역할을 톡톡히 한 옵티머스LTE의 후속작, 옵티머스 LTE2다.딱 봐도 LG폰처럼 생겼네.프라다 3.0부터 이어온 디자인 아이덴티티를 이번 옵티머스LTE2에도 그대로 적용했다. 가까이서 보지 않아도 한 눈에 딱 ‘옵티머스LTE2인데' 라고 알아맞출 정도다. 디자인은 참 기가 막히게 뽑았다.이번에 적용된...

International Review By playwares.com on

LG전자 OPTIMUS LTE2 (F160S/L/K) 는.. 갤럭시 S3 LTE와 함께, 현행 최대용량인 2GB의 넉넉한 메인메모리를 특장점으로.. 준수한 외관과 디스플레이 성능 및 과히 비싸지않은 판매가로 쏠쏠한 판매고를 올리고 있는 LG전자 안드로이드계 스마트폰의 주력 제품이라 할 수 있는 기기입니다.  단, 기기 상단부에 집중적으로 발열이 몰리는 문제가 있어왔으나..서비스센터에서 무상으로 방열패드를 부착하는 대응이 이뤄지고있어 (7월 출고분부터는...

International Review By bodnara.co.kr on

지난해, 안드로이드 스마트폰은 국내외 많은 제조사들이 수많은 스마트폰 신제품을 출시하면서 사용자들의 다양한 요구를 충족시키면서 그전까지 부동의 선두자리를 차지했던 애플의 뛰어넘는 시장 점유율을 차지하게 되면서 전성시기를 이루었다.하지만 올해 상반기에는 상대적으로 조용한 모습을 보였는데, 그 배경에는 해외 제조사들의 사업 축소 및 철수, 통신 네트워크가 3G에서 4G LTE로 전환되는 과도기, 구글 안드로이드 4.0 (ICS)의 안정 및 최적화, 여기에...

International Review By ittoday.co.kr on

“우리 ‘옵티머스'가 달라졌어요” ‘옵티머스 시리즈가 달라졌다. 외부적으로는 '프라다 3.0‘부터 시작된 LG전자 고유의 'L-스타일‘을 고정화하고, 내부적으로는 전 제품군에 적용된 특색 있는 사용자인터페이스(UI)를 모아 '옵티머스 UI 3.0'을 완성시켰다. 그 첫 번째 스마트폰이 ‘옵티머스 LTE2'다.‘옵티머스 LTE2'는 5월 중순부터 판매를 시작해 10일 만에 15만 대 이상이 판매될 정도로 많은 관심을 받은 제품이다. 팬택...

International Review By lazion.com on

LG전자의 야심작, 옵티머스 LTE2에 대한 이야기가 이제 라지온에서만도 여섯편이 나왔습니다. 그만큼 여러가지 이야기 꺼리가 많은 제품이었죠. 2012/06/25 - 옵티머스 LTE2를 위한 보호와 실용의 다이어리 케이스, 포레스트그린 FHBL-104 2012/06/24 - 달라진 성능으로 살펴보는 옵티머스 LTE2 2012/06/12 - 옵티머스 LTE2의 배터리는 얼마나 오래갈까? 2012/05/31 - 옵티머스 LTE2에 녹아있는 LG의 스마트폰...

International Review By ePrice on

Optimus 4X HD 最快要 7 月中下旬才能買到,如果有點等不及了,或許這款外型很像,同樣擁有 4.7 吋好看螢幕及 2GB RAM 的 Optimus LTE 2 是不錯的備選對象。Optimus LTE 2 外型及規格都稱得上旗艦級,純白色機身真的蠻好看的,高通 Snapdragon S4 MSM8960 1.5GHz 雙核心處理器 + 2GB RAM 的組合也是一流頂級水平,短暫使用下,感覺真的是流暢且輕快,可以預見 Optimus LTE 2...

International Review By raycat.net on

무선충전패드 WCP-700 LG 옵티머스 LTE2 무선 충전 직접 해보니. 옵티머스 LTE2는 현재 세계 표준인 무선 충전 기능을 지원하고 있지만 무선 충전을 할려면 무선충전패드와 함께 무선충전용 뒷커버가 필요 합니다. 스마트폰의 악세사리로 현재 판매중인데 이번에 체험단에 참여하며 하나 득템을 했습니다. 국내에 최초로 무선 충전 기능이 적용되어 나왔지만 실제 처음으로 사용해 보는 무선 충전 패드 이기도 합니다. 옵티머스LTE2는 단순히 전력소비량을...

International Review By chosun.com on

'싸이언'으로 삼성전자와 1,2위를 다퉜던 피처폰 시절과 달리, 스마트폰 시대로 건너오면서 LG전자는 고전을 면치 못했다. 초반 스마트폰 경쟁에 적극적이지 못한 데다, 부실한 사후 지원 문제까지 지적되면서 LG전자의 발목을 붙들었다. 다행히 옵티머스 2X와 옵티머스 LTE가 연달아 성공하면서 재기를 위한 발판을 다졌지만, 가야 할 길이 멀다. LG전자의 가장 큰 과제는 싸이언 시절의 자신감과 브랜드의 신뢰성을 되찾는 것. '옵티머스(Optimus)...