Vega Sky 4G LTE IM-A800S

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 4 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By betanews.net on

새로운 아이폰에 지문인식 기능이 들어갈 수 있다는 루머에 모두가 기대했다. 그런데 정작 먼저지문센서를 달고 나타난 스마트폰은 따로 있었다. 다크호스처럼 불쑥 나온 팬택은 어리둥절한 사람들에게 외친다. “베가에게도 영혼이 있다면 뜨거운 시선을 받고 싶은 욕망을 가졌을 것입니다!” 그렇다. 단언컨대, 지문인식 센서가 있는 베가 LTE-A는 세상에서 가장 완벽한 스마트폰이다.스펙 크기: 153.4 * 78.3 * 10.5mm 무게: 178.5g 디스플레이:...

International Review By nology.vn on

Hiện nay trên thị trường các dòng điện thoại smartphone có cấu hình khủng đã được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Đặc biệt phải nói đến Sky Vega 4G LTE IM-A800S.Hiện nay trên thị trường các dòng điện thoại smartphone có cấu hình khủng đã được rất nhiều...

International Review By cdmanii.com on

베가 LTE EX 에어링크를 이용하면 찍은 사진들을 좀 더 적극적인 방법으로 친구들에게 보내고 즐길 수 있습니다. 스마트폰이 서버가 되어 다른 스마트폰에서 접속을 해서 가져가는 형태로 할 수 있는데요. 실제로 베가 LTE EX 에어링크를 통해서 제가 찍은 사진을 보내보고 접속해서 사용을 해보았습니다. 이미 다른 스마트폰에 비슷한 기능이 있긴 했지만 WiFi 상태에서만 접근이 가능하도록 해서 어떻게 보면 거의 개인만 사용하는 기능이기도 했는데요. air...

International Review By cdmanii.com on

베가 LTE 화이트 후기로 카메라 성능 및 동영상 구현시 화면 그리고 동작인식 기능에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 전면에는 130만 화소 후면에는 800만 화소의 카메라가 장착되었는데 덕분에 최대해상도로 사진을 찍고 리사이즈를 하면 웹에서 쓰기에는 충분한 사진을 찍을 수 있습니다. 디카와는 다르게 작은 크기의 스마트폰 공간에 카메라를 구현하려면 화소가 작은 것 보다는 큰 화소의 카메라가 이미지를 줄였을 때 좀 더 좋은 사진을 얻을 수...