Asus VivoPC VM62

Metascore

Reviews

75

TechSpot Metascore

Based on 5 expert reviews
 • Excellent:
  1
 • Good:
  2
 • Average:
  1
 • Bad:
  1

Expert reviews and ratings

By PC Authority on 60

S mall computers are nifty. They can provide a full desktop PC experience where the physical space for a traditional tower case would be cumbersome or impractical. In the past, a tiny form factor meant weak specs and woeful performance -- but the ASUS...

By Kitguru.net on 75

Asus VivoPC comes in a number of versions. This model is the VM62B with a Core i3 processor and integrated Intel HD 4600 graphics which puts it in the middle of the pecking order. You can also buy it with a Celeron 2957U (we prefer to avoid Celerons) or...

By APC Magazine on 70

We are testing the Asus VivoPC VM62-G038M – a Core i3-4030U powered machine on the more affordable end of the spectrum. It's a barebones system – you will need to supply your own RAM (2 slots, up to 16GB 1600 MHz) and HDD. It actually has dual 2.5” bays,...

International Review By PC for Alla on 80

Nu när Windows 10 har befriat oss från det påtvingade pekgränssnittet kan den traditionella lösningen med dator, stor skrivbordsskärm, mus och tangentbord bli attraktiv igen. ADVERTISING Speciellt när qhd-skärmar med 2 560 x 1 440 bildpunkter börjar bli...

International Review By Chip.de on 88

Mit einem flotten Core i3 und einer 1 TByte großen Festplatte ist der Mini-PC Asus VivoPC VM62-G020M eine gute Option für Office- und Internet-Nutzung. Im Test begeistern Ausstattung und die niedrige Lautstärke. Die Leistung fällt zwar nur...

International Review By Tom's Hardware Italy on

Ci sono innumerevoli modi per visualizzare su una TV video, Immagini o ascoltare musica in casa: abbiamo apparecchi dedicati come può essere la classica accoppiata TV e Decoder, oppure l'impianto audio con lettori di ogni genere. In alternativa abbiamo...

International Review By Chip.de on

Gute Ausstattung, leiser Betrieb, geringer Stromverbrauch und kleiner Preis: Mini-PCs sind die Multitalente unter den Desktop-Rechnern. Leistungsmäßig halten sie zwar nicht mit den riesigen grauen Klötzen mit - bei Office- und Internet-Nutzung macht das...

International Review By teknologi.metrotvnews.com on

ASUS sudah dikenal sebagai produsen veteran untuk urusan hardware dan notebook. Menyambut era komputer yang semakin ringkas, mereka juga memilik satu varian produk yang mengusung konsep minimalis, Vivo. Ia merupakan varian produk ASUS khusus...

International Review By lazion.com on

에이수스라 발음하는 대만 기업 ASUS가 만든 VivoPC VM62를 분류한다면 미니 PC에 속한다. 1981년 IBM PC의 출현 이후 호환 기종이 등장하고 이들이 마이크로소프트의 MS-DOS와 윈도우를 기반으로 다수를 차지하면서 PC로 통칭되어 디지털 정보 시대의 꽃으로 자리잡은 다음 스마트폰과 태블릿의 출현 이후 조금씩 그 자리를 빼앗기고 있는 상황에서 기존의 정체성에서 벗어나고자 다양하게 변신을 꾀하고 있는 가운데 등장한 PC가 변화한 한...

International Review By lazion.com on

기술의 발달로 노트북 PC는 갈수록 얇아지고 있으며 이 노트북 기술을 활용하여 데스크탑 PC 또한 작아지고 있다. 이 '작은 데스크탑 PC'를 지향하는 이들 사이에서 특별하 사랑받는 존재가 있다. 바로 미니 PC.작은 공간을 차지하면서도 데스크탑 PC의 기능과 성능을 대부분 구현해주는 이 미니 PC들은 차분히 하지만 확실하게 그 세력을 넓혀가고 있었다. 오늘은 그런 제품들 사이에서도 대만의 에이수스(ASUS)에서 만든 Vivo PC를 살펴보기로...

International Review By amtech.vn on

Dòng máy tính nhỏ gọn ASUS VivoPC đã mang đến cho khách hàng rất nhiều sản phẩm với nhiều phiên bản khác nhau. Mẫu VivoPC mà chúng tôi sắp đánh giá tới đây là VM62B được trang bị vi xử lý Core i3 và card đồ họa tích hợp Intel HD 4600. Bạn cũng có thể...

International Review By notegear.com on

ASUS 비보 미니 VM62-G113R는 인텔 4세대 모바일 코어 i3 프로세서인 4030U를 탑재하고 있습니다. i3 4030U 프로세서는 작동 클럭 1.9GHz, L3 캐시 3MB, 하이퍼 쓰레딩 탑재, 인텔 HD4400 탑재, TDP 15W 등의 스펙을 갖습니다. 인텔 4세대 모바일 프로세서인 하즈웰은 성능적인 향상보다 효율적인 전력관리에 촛점이 맞춰져 있습니다. 가변 TDP와 DDR 파워 게이팅, 파워 옵티마이저(Power Optimizer)...

International Review By notegear.com on

'변해야 산다'는 말은 정치, 경제, 교육 분야를 비롯해 문학, 예술, 연예계에 이르기까지 가히 습관처럼 오르내리고 있는 말입니다. 시간의 흐름에 따라 세대가 변화하고 과학 기술 발전에 맞춰 사람들의 생활 양식 또한 바뀌고 있으니 어느 분야든 시대 흐름에 맞는 변화를 이루지 않고서는 지속적인 성장을 이뤄낼 수 없습니다. 사람들의 삶에 가장 큰 영향을 주는 주거 환경을 비롯해 자동차, 패션, 식음료, 문화 생활 등 거의 모든 분야에서 '변화'는 시간과...

International Review By goldfries.com on

The ASUS VivoPC (VM62) Mini PC retails at 1,249 – if you need a computer to get work done then this is it because it works great right out of the box and it comes with options to expand operation capacity (only for storage and memory, no processor...