Microlab Solo 2

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 1 expert review so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By FrazPC.pl on

Co do brzmienia to nie trzeba by? melomanem ?eby stwierdzi?, ?e wyst?puje s?yszalna ró?nica pomi?dzy prezentowanymi wy?ej zestawami i kompletem od Microlaba. Dopiero przy bezpo?rednim porównaniu zestawów...