- Ethernet Driver MCP51 (v50.23) "WHQL"
- SMBus Driver (v4.52) "WHQL"
- Installer (v4.93)
- Win2K IDE SataRAID Driver (v6.54) "WHQL"
- Win2K IDE SataIDE Driver (v6.54) "WHQL"
- Win2K RAIDTool Application (v6.54)
- WinXP IDE SataRAID Driver (v6.54) "WHQL"
- WinXP IDE SataIDE Driver (v6.54) "WHQL"
- WinXP RAIDTOOL Application (v6.54)