HP ProBook 440 G2

Metascore

Reviews

-

No Metascore yet

Browse 5 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  1
 • Average:
  0
 • Bad:
  0

Expert reviews and ratings

International Review By bondfaro.com.br on 80

As empresas costumam comprar equipamentos em grande quantidade para distribuir entre seus colaboradores. Esse Probook G2 440 foi desenvolvido para o meio corporativo e se mostrou excelente para as tarefas cotidianas que muitas empresas vão exigir de seus...

International Review By hdvietnam.com on

Từ trước tới nay, dòng laptop Probook của HP luôn được đánh giá cao về khả năng hoạt động ổn định, độ bền cao, chịu va đập cực tốt và đặc biệt là tính năng bảo mật tối tân. Model mới nhất HP Probook 440 G2 vẫn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó...

International Review By pconline.com.cn on

惠普ProBook 440 G2让人们对于一板一眼的商务本形象有了全新认识。对于惠普来说,设计以及做工方面的实力自然不用担心:从产品的细节做工,圆角过渡,工艺以及面板处理的能力看,绝对算的上是非常优秀产品;配置性能来看,Probook 440 G2拥有处理主流软件的能力,搭配的AMD显卡对于一些额外的娱乐任务也能胜任。如果你正需要一款商务本,不妨来试试惠普Probook 440...

International Review By notegear.com on

HP는 지난 6일, 기업용 하드웨어 서비스 분야와 PC/프린터 사업분야를 따로 분리하여 두 개의 회사로 분사할 것임을 발표했습니다. 지난 2001년 관록의 PC 기업이었던 컴팩을 인수하면서 HP의 성장을 견인했다는 평가를 받아온 PC 사업부가 2011년 이후부터는 HP의 위기의 주범으로 지목되었고 HP는 한물간 거대 IT공룡의 처지에서 거전한 수익을 창출하는 전문 기업으로의 길을 모색하겠다는 결단입니다.최근 HP가 출시하는 노트북 PC들은 기업...

International Review By notegear.com on

최저가 노트북도 100만원이 훌쩍 넘었던 2004년 12월, 당시 PC 전문 기업으로 확고한 입지를 구축했던 삼보 컴퓨터는 99만원이라는 놀라운 가격 조건의 15인치 표준 노트북을 출시, 10여년이 지난 지금도 좀처럼 달성하기 어려운 '단일 모델 월 1만대 판매'라는 대박을 일궈냈습니다. 당시 데스크톱 시장에서 호평을 받고 있었던 AMD 샘프론 프로세서를 기반으로 출시된 에버라텍 5500 시리즈는 이후 4-5년간 국내 노트북 시장에서 '보급형 모델의...