Download the latest Gigabyte GA-7VT600/GA-7VT600-L Bios.