SS58G2SE (FS58 V2.x)
Update Micro code(prescott.inc).