LG F220 Optimus GK

Metascore

Reviews

 • LG F220 Optimus GK
-

No Metascore yet

Browse 9 expert reviews so far
 • Excellent:
  0
 • Good:
  0
 • Average:
  0
 • Bad:
  1

Expert reviews and ratings

By Ubergizmo on

very good+) The LG Optimus GK (aka Optimus G Pro in Japan) closes the gap between the 4.7-inch “G” and the 5.5 “G Pro” smartphones from LG. It basically brings the 1080p resolution and some of the performance boost of the G-Pro, but in a form...

International Review By cetizen.com on 54

LG Optimus GK 2013년 봄은 Full HD 스마트폰이 대세를 이루기 시작한 시기라 할 수 있겠다. 삼성, LG, 팬택을 비롯해 해외의 소니, HTC 등 대형 제조사들이 큰 화면에 Full HD 해상도를 탑재한 플래그십 스마트폰을 대거 출시하였다. LG는 특히 '회장님 폰'으로 유명한 옵티머스 G의 호평 이후 새로운 Full HD 전략 스마트폰인 옵티머스 G Pro를 출시했고, 일본에는 NTT 도코모를 통하여 일본 내수용 모델로 별도...

International Review By nology.vn on

Tiếp theo là kiểm tra bên ngoài của máy LG Optimus Gk cũ xem có trầy xước nhiều không ? Thường gặp nhiều nhất vẫn là xước màn hình (đôi khi có sẵn miếng dán các bạn chủ quan nhưng thực tế là có bị trầy bên trong luôn rồi) Viền kim loại của máy cũng là...

International Review By nology.vn on

PinDung lượng pin LG Optimus Gk lên tới mAh cao nhất trong số các thiết bị có màn hình inch hiện nay Số camera mà máy sở hữu là hai một trước MP một sau MP Cho bạn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bên những người thân yếuLG...

International Review By bodnara.co.kr on

올해 2월에 출시된 LG전자의 풀HD 스마트폰 옵티머스 G 프로(Optimus G Pro)는 지난 해 선보인 옵티머스 G에 이어 플래그십 전략폰 이미지를 굳히면서 브랜드 마케팅과 판매에서 성공을 거뒀다.하지만 삼성전자가 4월말 글로벌 전략폰 갤럭시S4를 출시하면서 1분기에 풀HD 스마트폰을 선보인 LG전자는 갤럭시S4와 맞붙을 신제품이 필요해졌다. 특히, 하드웨어 기술에 변화가 없고 단말기 보조금 규제가 강화된 국내 시장 상황에서는 기존 풀HD...

International Review By mobano.net on

지난주 월드IT쇼를 다녀온 후, 뽐뿌 받은 옵티머스GK를 구매했습니다.2013/05/23 - 옵티머스 G프로 보다 옵티머스 GK! @월드 IT쇼아시다시피 옵티머스 GK는 옵티머스G 프로의 일본판입니다. 그래서 옵G프로와 다른 점이 별로 없습니다. 스크린 사이즈가 5인치, 일체형배터리인 것 뿐, 대부분의 스펙이 동일합니다.사실 색상은 플래티넘 화이트가 아닌 인디고 블랙으로 하려고 했으나, 월드IT쇼에서 잠시 만져보니, 블랙 모델은 후면부가 지문이 많이...

International Review By playwares.com on

각 평가별 점수라인Bad - 0~20점SoSo - 20~50점Good - 50~80점Very Good - 80~90점Excellent - 90~100점Design"Good"옵티머스 G Pro보다 크기가 작아 졌지만 두께는 좀더 두꺼워졌으며, 다소 크기에 대한 부담이 없이 "적당하다"라는 느낌을 주었습니다. 전원 버튼은 왼쪽으로 바뀌고 전면 하단부는 옵티머스 G Pro와 같았습니다. 흔하게 볼수 없었던 일체형 디자인을 다시 선택한 옵티머스 GK는...

International Review By playwares.com on

앞에서의 결과처럼...  OPTIMUS GK는... 전체적으로 뛰어난 배터리 타임을 보였습니다... Wifi , 동영상의 경우 OPTIMUS G PRO와 유사한 모습으로 양호한 배터리 타임을 보인 것은 물론특히, 3D의 경우 OPTIMUS G PRO는 물론 타 제품들과 비교하더라도 아주 뛰어난 수준. 단, OPTIMUS G PRO대비 3D성능이 약 20%정도 떨어뜨리고 25%정도 배터리 타임을 늘린 결과이기 때문에3D 성능 요구치가 높은...

International Review By tablets-help.com on

LG Optimus Gk is a 5.0 inch 3G, 4G LTE phablet runs on Android 4.1.2 (Jelly Bean) OS. It is powered by Qualcomm Snapdragon 600 Quad Core, 1.7 GHz processor and 2 GB RAM.LG Optimus Gk DesignLG Optimus Gk ThicknessLG Optimus Gk has a 5.0 inch Full HD IPS...